1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.

Rating a informácie o 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o. 34295 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 22207. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 97.4382% spoločností je horších ako 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti 1. pre&scaron;ovsk&aacute; n&aacute;stroj&aacute;reň, s.r.o." href="http://1-presovska-nastrojaren.sk-rating.com/">
   <img src="http://1-presovska-nastrojaren.sk-rating.com/1-presovska-nastrojaren.png" width="150" height="25" alt="Rating 1. pre&scaron;ovsk&aacute; n&aacute;stroj&aacute;reň, s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia